Verslag Bijzondere Tentoonstelling 2016


Op maandagavond 24 oktober jl., werd er een start gemaakt om er weer een gezellige tentoonstellingsweek van te maken. Op deze avond werd het materiaal weer bij W.L. Plaizier, bij elkaar gezocht en in de kar van firma Paul Casteleijn gedaan.


Op dinsdag 25 oktober jl., werden alle helpers en bestuur verwelkomd in de vergaderzaal van de Sporthal “Den Dam” met een heerlijk bak koffie.

Nadat deze koffie ons gesmaakt had werd er een begin gemaakt met het opbouwen van de show. De zaal werd ontruimd en het materiaal werd vanuit de kar binnengebracht. Waarna de stellingen en de keurtafels in een rap tempo werden opgebouwd. Met als resultaat dat om 11:00 uur alles al klaar stond om de vogels te kunnen ontvangen.

Bestuursleden en helpers hadden nu gelegenheid zat om de vogels te gaan halen zodat deze vogels al op de stellingen  stonden voor dat de andere inzenders arriveerde.

Vanaf 15:00 uur werden door de overige inzenders de vogels gebracht en rond 21:00 uur waren alle vogels binnen.


Woensdagmorgen 26 oktober jl., was het voor diverse inzenders een spannende dag. De keurdag was aangebroken, alle keurmeesters, voordragers en andere helpers waren vroeg aanwezig en werden wederom verrast door een heerlijk bak koffie met eventueel een heerlijk broodje. Even voor 9:00 uur gaf de voorzitter wat uitleg hoe hij hoopte dat deze dag zou gaan verlopen en deelde ook de groepjes voordragers in. Hierna werden de keurmeesters bijgepraat betreffende het prijzenschema en om klokslag 9:00 uur werd er een start gemaakt met het keuren van de vogels.

Alles liep zo voorspoedig dat de keurmeesters voor de lunch klaar waren met keuren en werden we allemaal getrakteerd op een heerlijk chinees buffet.

Na de lunch gingen de keurmeesters huiswaarts en werd de catalogus gereed gemaakt voor de drukker en de zaal gereed gemaakt voor de opening.


Donderdag 27 oktober jl., werden de laatste puntjes op de i gezet en stond alles weer klaar voor de opening. En net als iedere dag werden ook de vogels weer verzorgd door een team van vrijwilligers. De opening was om 19:30 uur en werd na het uitreiken van het bondskruis, welke gewonnen was door Walter Rotgers, verricht door onze voorzitter Lex Kaptein.

Het was een gezellige openingsavond met een mooi aantal bezoekers. Er waren zelfs zoveel bezoekers dat onze Raddraaier, Erik Hoekman, ons nog trakteerde op drie rondjes Rad van Avontuur. De prijzen bestonden uit zeer bruikbare artikelen van suiker, vleespakketten tot zuivelproducten.


Vrijdag 28 oktober, was de show geopend vanaf 10:00 uur en de belangstellende liepen af en aan. Vele moeders met kinderen kwamen een kijkje nemen bij onze gevleugelde vrienden en laten we hopen dat dit vruchten afwerpt voor in de toekomst.


Zaterdag 29 oktober jl., was de show ook weer om 10:00 uur geopend en om 13:30 uur werden de kampioenen door de voorzitter in het zonnetje gezet. De kampioenen kregen ieder een prachtige kampioenprijs en certificaat overhandigd. Na deze huldiging werd erdoor onze Raddraaier weer vol overtuiging aan het rad gedraaid en werden er weer diverse ronden prachtige prijzen gewonnen.

Na dit spektakel werd het tijd voor de trekking van de Grote Verloting. Deze trekking werd dit jaar verricht door Tjerd Kamphuis, onze oud penningmeester.

Hierna was het tijd om de vogels weer naar huis te laten gaan en er werd dan ook om 16:00 uur het startsein gegeven om uit te kooien. Nadat alle vogels uit de zaal waren gevlogen konden we beginnen met het afbreken van de stellingen en het opruimen van de zaal. Ook dit liep weer voorspoedig en om 18:30 uur was de zaal precies weer zo als wij hem een dinsdag gekregen hadden.


Al met al kunnen we terug kijken op een mooie week en ik wil daarom langs deze weg iedereen, maar dan ook iedereen hartelijk danken voor deze prachtige dagen.

En volgend jaar gaan we er weer voor, al is de show dan wel wat groter, maar gaan we er weer iets moois van maken.


Natuurlijk zijn er van deze week weer schitterende foto’s gemaakt door Nelly v/d Waal, onze hoffotograaf. Deze foto’s zijn te bewonderen op onze website.


Voorzitter,

Lex Kaptein.